- Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych?

Doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results zaprezentuje nowe metody usprawnień oraz zainspiruje efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw.

Termin: 26 września 2017

Miejsce: pawilon 5G - łącznik pomiędzy pawilonami 5 a 5A

Agenda:

 • 11.00 - 12.00 TPM - japońska strategia zarządzania parkiem maszynowym w realiach polskich firm; case study - poprawa efektywności linii produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TPM / Izabela Starnawska - Partner Zarządzający, Współwłaścicel 4 Results;
 • 12:20 - 13:20 Trening Wiedza Instruktaż (TWI) - czyli jak szybko i sprawnie wdrożyć nowych pracowników przy olbrzymiej rotacji na dzisiejszym rynku pracy – Martyna Hómin - Konsultant 4 Results;
 • 13:40 - 14:40 Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją / Michał Paradowski - Partner Zarządzający, Współwłaściciel 4 Results.

Total Productive Maintenance (TPM) to całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

Filozofia programu TPM:

 • Total (Kompleksowe) – obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników
 • Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności
 • Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych.

Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

Training Within Industry (TWI) - Program rozwoju kompetencji pracowników różnych szczebli w celu wzrostu efektywności i jakości procesów. TWI pozwala na:

 • Szybkie wdrożenie nowych pracowników,
 • Rozwój umiejętności między stanowiskowy
 • Wyższą produktywność w krótszym czasie realizacji
 • Redukcję błędów jakościowych
 • Większe bezpieczeństwo pracy
 • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości pomiędzy pracownikami
 • Standaryzację procesu szkoleń
 • Budowanie dobrych relacji z pracownikami

Strategia jest dla Amatorów, Egzekucja (wdrożenie) dla Profesjonalistów, czyż nie? - czyli jak Sprzedaż współgra z Produkcją

Zintegrowanie kanałów sprzedaży oraz optymalizacja portfolio to fundament wdrażania STRATEGII, która również współgra z Produkcją.

Posiadane portfolio Produktów lub Usług wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rozrasta się. Właścicieli i Zarządy zadają sobie pytanie czy jest inny sposób na wzrost ? Z pomocą przychodzi optymalizacja portfolio produktów/usług, która pozwala maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży.

W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonty mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań! Naszym Klientom pomagamy zintegrować kanały sprzedaży, wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych.

W kontekście integracji sprzedaży, obecnie główne cele naszych Klientów to:

 • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
 • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
 • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

 

4 Results

Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów i trenerów, od 12 lat codziennie, z pasją poprawiamy wyniki naszych Klientów i zaangażowanie ich pracowników. Łączymy twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja) tak, aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze czyli zaangażowanie ludzi i zespołów. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 70 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Nasi Klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej jak i samego miejsca pracy. Pomogliśmy ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

Wspieramy naszych Klientów w 4 strategicznych obszarach:

 • usprawniamy produkcję,
 • zwiększamy sprzedaż,
 • rozwijamy ludzi i
 • doskonalimy procesy biznesowe.

Główne korzyści ze współpracy z 4 Results:

 • zyskują Państwo partnera biznesowego, który niezależnie od etapu wdrażania zmian - myśli i wspiera całościowo w kategoriach strategicznych i operacyjnych, a także przekłada wizję na działania operacyjne, krok po kroku
 • wskazujemy trwałe rozwiązania nastawione na osiąganie długoterminowych rezultatów
 • zapewniamy zespół ekspercki adekwatny do charakteru pożądanej i wdrażanej zmiany
 • skuteczny projekt – ponad 70 projektów zakończonych sukcesem.

Izabela Starnawska

i_starnawska.jpg

W 4 Results odpowiada za rozwój usług i rozwiązań w obszarze Total Productive Maintenance (przy współpracy z JMA Consutants Inc.) oraz zarządza zespołem konsultantów realizujących programy TPM. Rozwija i wdraża programy TPM, WCM w zakładach produkcyjnych (Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Focussed Improvement, Education and Training, Quality Maintenance, Early Management, SHE, TPM in Office, Workplace Organisation , Program 5S, Loss and Cost Deployment, Policy Deployment).

Celem jej pracy jest zapewnienie Klientom najwyższych standardów w ramach realizowanych programów optymalizacji produkcji. Jej zespół często działa w sposób kompleksowy, poczynając od analizy, po wypracowanie konkretnych, trwałych i mierzalnych rezultatów. Efektem pracy po stronie Klienta jest m.in. większa zyskowność, poprawa wskaźników produkcji oraz eliminacja wszelkiego rodzaju strat w obszarze produkcji.

Jej doświadczenie to ponad 15 lat realizacji i wdrożeń projektów optymalizacyjnych w firmach produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Przez 8 lat pełniła funkcję Kierownika Total Productive Maintenance w międzynarodowej korporacji, uzyskując dla zakładów produkcyjnych nagrody TPM przyznawane przez Japan Institute of Plant Maintenance. Ukończyła The University of Birmingham, Mechanical Engineering School (MSc) oraz Politechnikę Gdańską (specjalizacja: Organizacja Systemów Produkcyjnych). Posiada certyfikaty Instruktora Total Productive Maintenance (przyznany przez JIPM), Lean Management oraz World Class Manufacturing.

Prowadziła projekty wdrożeniowe m.in. dla: AB Foods, Agros Nova, Amcor, Avon, Biazet, JABIL, Nederman, Nestle Waters, Rettig Heating, Saint Gobain (Rigips, Isover), SVZ, TRW, Twinings, Unilever Polska.

Martyna Hómin

m_homin.jpg

Jej zadania koncentrują się na prowadzeniu wdrożeń w zakresie zarządzania wiedzą oraz procesów HR. Jest odpowiedzialna za rozwój, przeprowadzanie oraz kierowanie projektami Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym nadzoruje projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwija jeden z filarów TPM, Education and Training, który wspiera projekty realizowane w obszarach produkcji u naszych Klientów. Specjalizuje się we wdrażaniu metody TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych.

W spółce odpowiada m.in. za transfer wiedzy, wdrożenie i rozwój procesów HR: rekrutację, wdrożenie nowych pracowników, rozwój biznesu i ludzi, budowę modeli kompetencyjnych oraz ścieżek rozwoju.

Wcześniej zdobywała doświadczenie jako Manager kilkudziesięcioosobowego zespołu w branży gastronomicznej oraz bankowej.

Ukończyła Psychologię Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną w Krakowskiej Akademii. Jest także absolwentką University of Western Sydney oraz Szkoły Głównej Handlowej o kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada Certyfikat Asesora Ernst & Young Academy of Business, jest także certyfikowanym trenerem Extended Disc oraz Reiss Motivation Profile.

Odbyła liczne szkolenia z zakresu optymalizacji działalności produkcyjnej: Zarządzania Wiedzą, Lean Management, Lean Manufacturing, 5S, QRM, TPM, Zarządzania Zmianą i Kaizen.

Prowadziła projekty wdrożeniowe i szkoleniowe m.in. dla: Nederman, SVZ, Lafarge, TBM Snacks, Pamapol, Trodat, Alrec, Mago, Mitmar. Coveris. Projekty AC/DC: Lafarge, Pamapol, Bednarek.

Michał Paradowski

m_paradowski.jpg

W 4 Results odpowiada za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Angażuje się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Doskonaląc sprzedaż, pomaga Klientom sprawnie przejść przez proces zmiany z zachowaniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i tak, by na koniec pojawiły się pożądane rezultaty biznesowe. Wdraża w firmach kulturę opartą na odpowiedzialności zespołów za kluczowy kierunek rozwoju firmy, stosując programy motywacyjne połączone z planem operacyjnym. Wypracowuje sposoby organizacji, ulepszania i rozwoju zespołów w obliczu równolegle wprowadzanych zmian organizacyjnych. Ponadto prowadzi sesje mentoringowe i coachingowe dla pracowników pełniących ważną rolę w rozwoju organizacji.

Przez ponad 10 lat pracował na stanowiskach menedżerskich w Mars Polska (Masterfoods). Odpowiadał za rozwój i zarządzanie zespołem oraz zarządzanie marką. Wdrożył wiele kampanii dla marki Snickers w Polsce i Europie Centralnej. Będąc w Zarządzie Rynkowym Mars Polska, wpływał na rozwój procesu zarządzania operacyjnego oraz na rozwój organizacji. Następnie jako Dyrektor Zarządzający (interim manager) w Varsovia Capital S.A. wdrażał nową strategię w jednej ze spółek grupy – Agro Alians, odbudowywał dział handlowy, wprowadzał program restrukturyzacji w obszarze finansów oraz kontaktów z klientami. Ukończył SGH, kierunki: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość; Tilburg University w Holandii: Strategic Management oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami. Jest sędzią Polish National Sales Awards.

Prowadził projekty doradcze /coachingowe /szkoleniowe m.in. dla: Biella, Black Red White, Bonduelle, Ellert, Erbud, Hochland, Iglotex, Indykpol, Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Lafarge, Mars, Merck, Mokate, Pol-Foods, Storck, TBM Snacks, Trodat.[ Wstecz ]
Współpraca Medialna

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact