Pakfood w pigułce

Od przeszło dwudziestu lat Polska pozostaje jednym z największych rynków zbytu opakowań w Europie. Jego dynamiczny rozwój był i nadal jest możliwy dzięki otwartości ze strony niemal wszystkich sektorów gospodarki na innowacje.

Tradycja organizowania poznańskich targów dla branży producentów i dostawców techniki pakowania, a także rozwiązań pozwalających na co dzień podejmować wyzwania logistyczne, sięga niemalże czterdziestu lat. Przez ten czas targi te przeszły niespotykaną metamorfozę, dzięki której w kalendarzu kluczowych spotkań targowych dla branży mamy dwie duże, odbywające się naprzemiennie w cyklu dwuletnim imprezy: Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD.

Od początku swojego istnienia targi te cieszą się uznaniem ze strony ich uczestników i wielu instytucji oraz organizacji branżowych, w tym także Konfederacji Organizatorów Targów Opakowań COPE i Polskiej Izby Opakowań. Korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa we wspomnianych imprezach zostały szybko zauważone przez krajowych i zagranicznych wystawców (około 35 proc.). Dlatego obecnie zarówno TAROPAK, jak i PAKFOOD skupiają łącznie blisko 800 firm, które wspólnie z organizatorami tworzą jedną z najbardziej interesujących przestrzeni wystawienniczych w Europie. Prócz gotowych opakowań, wystawcy prezentują tam szeroką gamę maszyn do wytwarzania opakowań i automatów pakujących. Na targach pojawia się sporo zagadnień z dziedziny logistyki, a konkretnie prezentacje sprzętu i urządzeń transportu wewnętrznego, urządzeń gospodarki magazynowej, specjalistycznego sprzętu do przetwarzania informacji logistycznej. W Poznaniu firmy prezentują także różnego rodzaju usługi, a w tym poligraficzne i telekomunikacyjne. Wystawcy przyjeżdżają do biznesowej stolicy Wielkopolski z niemalże 40 krajów, aby spotkać się z obecnymi i potencjalnymi klientami, którzy w liczbie prawie 90 000 osób odwiedzają naprzemiennie obie imprezy. Targi te są w centrum zainteresowania przede wszystkim profesjonalistów zorientowanych na rozwój swoich firm wywodzących się z wielu gałęzi przemysłu, między innymi z przemysłów spożywczego, chemicznego, poligraficznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, reklamowego, czy opakowa-niowego, poprzez aktywne inwestowanie w nowości. A tych zwykle na targach TAROPAK i PAKFOOD nie brakuje. W katalogu imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie właśnie owe targi zwracają uwagę największą liczbą prezentowanych nowinek, z których wiele ma w Poznaniu swoją rynkową premierę.

Wiele emocji wzbudzają również produkty nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, tym bardziej, że wyniki tego prestiżowego konkursu są znane na kilka tygodni przed rozpoczęciem targów. Dzięki temu informacja o nich jest szeroko publikowana na łamach mediów, w tym także mediów branżowych. Zwiedzający targi mogą obejrzeć te wyróżnione produkty po przybyciu na miejsce, na stoiskach wystawców. Istnieje również możliwość zagłosowania na najlepsze rozwiązanie w plebiscycie konsumentów, zarówno za pomocą znajdujących się na terenach targowych terminali, jak i na stronie internetowej pod adresem www.zlotymedal.mtp.pl.

Przyjazd na targi TAROPAK i PAKFOOD  wiąże się z szansą zebrania  informacji nt. oferty kilkuset czołowych producentów i dostawców, ale także z możliwością uczestnictwa w ciekawym programie wydarzeń obejmującym szereg konferencji, warsztatów, szkoleń oraz pokazów o specjalistycznym charakterze. I tak jednym z najważniejszych wydarzeń np. targów TAROPAK jest organizowany po raz pierwszy w 2012 roku Kongres Przemysłu Opakowań, będący okazją dla liderów opinii do spotkania się i omówienia głównych wyzwań stojących przed branżą w najbliższych latach.

Wraz z targami TAROPAK oraz PAKFOOD zwykle odbywają się, w tym samym miejscu i terminie, Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA – TECH. Dlatego dla wielu zwiedzających przyjazd do Poznania w tym czasie to kilka dni zajętych ważnymi spotkaniami, których nie mogliby odbyć w ciągu całego roku.

DYNAMICZNY ROZWÓJ BRANŻY OPAKOWANIOWEJ I LOGISTYKI

Od prawie dwudziestu lat Polska jest jednym z największych rynków opakowań w Europie. Przemysł opakowaniowy wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji i wykorzystuje najnowsze technologie, na co mają wpływ m.in. przyznawane fundusze unijne. Dzięki temu polski rynek opakowań bardzo dynamicznie się rozwija. Ogólny tonaż produkowanych opakowań wzrósł z 1,3 mln ton w 1998 r. do 4,1 mln ton w 2010 roku, osiągając ponad trzystuprocentową dynamikę wzrostu. Kolejne lata również charakteryzowały tendencje rozwojowe, co sprzyjało rozbudowie i unowocześnieniu potencjału produkcyjnego. Dzięki temu oferta zlokalizowanego w Polsce przemysłu opakowań jest w pełni konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Aktualnie w Polsce na przemysł opakowań składa się ok. 7 tys. firm z tego 4,3 tys. liczących się na rynku. Wśród tej liczby ok. 2,3 tys. to producenci, ok. 1,2 tys. to firmy świadczące usługi opakowaniowe lub obsługujące przemysł opakowań oraz ok. 800 to firmy zajmujące się dystrybucją. W 2010 roku zużycie opakowań w Polsce per capita w ujęciu wartościowym wyniosło 157 euro. Aktualnie rynek opakowań w Polsce stanowi 1,3 % światowego rynku opakowań.

Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe i logistyczne w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów TAROPAK w Poznaniu.

*Źródło: Polska Izba Opakowań


KONTAKT

 Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami - z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące udziału w targach oraz oferowanych przez nas usługach dodatkowych.

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna